Den 25. maj 2018 trådte den nye persondataforordning (GDPR) i kraft i hele EU.

GDPR er indført for at regulere hvordan virksomheder opbevarer og bruger data og kræver større åbenhed om dette. Vores vision er at skabe transparens og vi har altid taget klienters data alvorligt.

Mange klienter skal derfor fra den 25. maj 2018 underskrive en erklæring om hvilke data vi har på dem og hvordan vi konkret vil anvende dem.

Der er lukket for kommentarer.