Opstart af virksomhed

Vi har stor erfaring og ekspertise med rådgivning om virksomhedsetablering.

Vi bistår med alle juridiske aspekter i forbindelse med opstart af virksomheder. Rådgivningen omfatter bl.a. valg af den mest hensigtsmæssige selskabsform.

Bistanden omfatter desuden udarbejdelse af de relevante dokumenter såsom

  • stiftelsesdokumenter
  • vedtægter
  • forretningsorden for bestyrelsen,
  • varetagelse af kontakt til offentlige myndigheder,
  • beskyttelse af varemærker og andre immaterielle rettigheder
  • markedsføringstiltag
  • udarbejdelse af kontrakter, herunder ansættelseskontrakter, samarbejdsaftaler og salgs- og leveringsbetingelser.

Hvis flere end én person skal eje virksomheden bistår vi i forbindelse med udarbejdelse af anpartshaver- eller aktionæroverenskomster.

Der er lukket for kommentarer.